Archives


1.

Kumarasamyraja D, Jeganathan N S, Manavalan R

Article Type:Review Article/ Abstract Download No of Download=5960 Pages (01 - 05)

2.

Selvakumar K, Joysa Ruby J, Rajamanickam V, Vignesh M, Parkavi V, MuthuMohamed J, Jesindha Beyatricks K

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=2017 Pages (06 - 09)

3.

Rumana Rahman, Fazlu Rehman, Shashank,B,  Rajashekar S, Gangadhar B, Chandrasekhar S, Sandeep V L V S

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=1714 Pages (10 - 15)

4.

Mohanraj S, Aravanan O P, Santhoshkumar C

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=1289 Pages (16 - 18)

5.

Agilandeswari D

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=1266 Pages (19 - 25)

6.

Jeevaprakash Ganapathi, Dheivanai Laxmanan, Selva kumar S

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=2851 Pages (26 - 29)

7.

Raghu P S, Elango V, Carolin oliver

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=2564 Pages (30 - 32)

8.

Venkatesh M, Bhaskar M, Veeranjaneyulu K, Sunitha K, Bhagyasri G, Veliyath S K

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=3241 Pages (33 - 36)

9.

Neelam sandeep reddy, Deepak kumar B, Nitin kashyap U, Venkata sairam K, Ramya S

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=923 Pages (37 - 40)

10.

Ganesh E, Chowdhury A,  Malarvani T, Ashok vardhan N

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=736 Pages (41 - 46)

11.

Imam pasha S, Fazlu Rehman, Taqui Mohammed, Sanjyothi Y, Shravan kumar A

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=3361 Pages (47 - 50)

12.

Swalin Parija, Amaresh Chandra Sahoo, Sundeep Kumar H K, Bishwanath Mishra

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=9637 Pages (51 - 56)

13.

Raja Sreekanth M, S Emmanuel S J, Satish Adapa

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=1117 Pages (57 - 62)

14.

Pavan Kumar Pindi, Balakrishna G, Shiva Shanker A

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=1212 Pages (63 - 67)

15.

Imam pasha S,Taqui Mohammed, Nikhila V, Tirupathi D, Shravankumar A, Gopi T

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=1445 Pages (68 - 70)

16.

Sudheer Babu I, Selvakumar S, Geeta manasa M, Haritha P, Neeraja B, Rabia basri S, Sampath B

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=2385 Pages (71 - 77)

17.

Neelam sandeep reddy, Narashima Rao B N, Ravindra reddy K

Article Type:Research Article/ Abstract Download No of Download=2582 Pages (78 - 84)